Spotřebitelské rozhodčí řízení

Alternativní řešení sporů (AŘS)
BABOR bude usilovat o dosažení smírného vypořádání s Vámi v případě sporu vzešlého z prodejní smlouvy nebo ve spojení s ní. Dále není společnost BABOR ochotna ani povinna účastnit se procesu řešení sporů před spotřebitelskou arbitrážní radou.
________________________________________
Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní vyrovnání online sporů (platforma AŘS), která je přístupná na externím odkazu: http://ec.europa.eu/odr.Což dává spotřebitelům příležitost vyřešit spory vztahující se k online objednávkám, aniž by nejprve hledali útočiště před soudem.
Naší službu BABOR můžete zkontaktovat na [email protected].